Hoe werken wij?

In de dagelijkse omgang gaat het er heel informeel aan toe. We houden er aan iedereen met de voornaam aan te spreken, ongeacht de graad en de status van elk lid.

Het dagelijks beheer van de vereniging wordt door een raad van bestuur verzekerd. De bestuurders komen zowel uit het Bataljon, de anciens van het Bataljon als van de traditieverenigingen. Dit bestuur tekent het jaarprogramma uit, organiseert de activiteiten en koppelt het beleid terug naar de leden.

Als lid bepaal je dus mee het beleid, want jouw voorstellen zijn welkom!

Uiteraard kan je je ook kandidaat stellen om in deze raad van bestuur te zetelen en zo actief mee te werken aan de werking van onze Vriendenkring!

 

We use cookies
Voor een correcte en aangename gebruikerservaring op deze site zijn cookies vereist. Wij gebruiken enkel functionele cookies.