Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor de normale werking van de Vriendenkring en zijn enkel toegankelijk voor de leden van de Raad Van Bestuur. Uw gegevens worden veilig bewaard en niet gedeeld met externe partijen. U heeft ten allen tijde het recht om uw gegevens te bekijken, aan te passen en te verwijderen, op eenvoudig verzoek gericht aan de de contactpersonen vermeld op de site onder het menu "Contact".
Door akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden stemt u in met de algemene gedragsregels van de vriendenkring en verklaart u zich akkoord niets uit het ledengedeelte van deze website te publiceren of te delen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de raad van bestuur. Door u hier in te schrijven wordt een aanvraag tot lidmaatschap opgestart. Gelieve uw lidgeld per overschrijving te betalen. Voor nieuwe leden bedraagt het lidgeld 10€, te storten op het rekeningnummer van de Vriendenkring: IBAN Nr BE68 9792 4138 7434 met vermelding "(uw naam) - Lidgeld 2023 – VrKrg". Indien je AL lid bent van de Koninklijke Vereniging 5 Linie of Verbroedering Bevrijding of Brigade Piron en je wil eveneens toetreden tot onze Vriendenkring bedraagt het lidgeld slechts 5€ te storten op bovenvermelde rekening met vermelding: "(uw naam) - Lidgeld 2022 – reeds lid 5 Linie" OF "(uw naam) - Lidgeld 2022 – reeds lid Verbroedering Bevrijding" OF "(uw naam) - Lidgeld 2022 – reeds lid Brigade Piron". Uw lidmaatschap is pas definitief na ontvangst van de betaling. Zodra uw lidmaatschap in orde is, zal de beheerder van de site uw account activeren.
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
De geboortedatum moet het volgende formaat hebben: jaar-maand-dag, bijvoorbeeld 0000-00-00
(optioneel)
We use cookies
Voor een correcte en aangename gebruikerservaring op deze site zijn cookies vereist. Wij gebruiken enkel functionele cookies.